Pogoji uporabe

1. Pogoji

Z dostopom do te spletne strani se strinjate, da vas zavezujejo pogoji uporabe spletnega mesta, vsi veljavni zakoni in predpisi ter se strinjate, da ste odgovorni za skladnost z veljavno lokalno zakonodajo. Če se ne strinjate z nobenim od teh pogojev, vam je prepovedano uporabljati ali dostopati do te strani. Materiali na tej spletni strani so zaščiteni z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah.

2. Uporaba licence

 1. Dovoljeno je začasno prenesti en izvod gradiva s spletnega mesta Fireflier Lighting samo za osebni, nekomercialni prehodni ogled. To je podelitev licence in ne prenos lastništva ter po tej licenci ne smete:
  1. spreminjanje ali kopiranje gradiva;
  2. uporabo materialov v komercialne namene, ali za kakršno koli javno objavo (komercialne ali nekomercialne);
  3. poskusite razstaviti ali obratno izdelati katero koli programsko opremo, ki je na spletnem mestu Seedz Lighting;
  4. odstranite vse avtorske pravice ali druge lastniške zapiske iz materialov, ali
  5. prenesite gradivo na drugo osebo ali si ogledalo ogledate na katerem koli drugem strežniku.
 2. Ta licenca samodejno preneha veljati, če kršite katero koli od teh omejitev, in jo lahko Seedz Lighting kadar koli ukine. Po prenehanju ogleda tega gradiva ali po prenehanju veljavnosti te licence morate uničiti vse prenesene materiale, ki jih imate, v elektronski ali tiskani obliki.

3. Pogoji za uporabo

 1. Materiali na spletni strani Fireflier Lighting so na voljo "takšni kot so". Seedz Lighting ne daje nobenih jamstev, izrecnih ali implicitnih, in s tem zavrača in zanika vsa druga jamstva, vključno brez omejitev, implicitne garancije ali pogoje prodajnosti, primernosti za določen namen ali nekršitve intelektualne lastnine ali druge kršitve pravic. Poleg tega Fireflier Lighting ne jamči in ne daje nobenih izjav v zvezi z natančnostjo, verjetnimi rezultati ali zanesljivostjo uporabe materialov na svoji spletni strani ali drugače v zvezi s takšnimi materiali ali na spletnih straneh, povezanih s tem spletnim mestom.

4. Omejitve

V nobenem primeru družba Fireflier Lighting ali njeni dobavitelji ne bodo odgovorni za kakršno koli škodo (vključno, brez omejitev, škodo zaradi izgube podatkov ali dobička ali zaradi prekinitve poslovanja), ki bi izhajala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe materialov na internetu Fireflier Lighting spletnem mestu, tudi če je bil Fireflier Lighting ali pooblaščeni zastopnik Fireflier Lighting ustno ali pisno obveščen o možnosti take škode. Ker nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev implicitnih garancij ali omejitev odgovornosti za posledično ali naključno škodo, te omejitve morda ne bodo veljale za vas.

5. Revizije in napake

Gradivo, ki se pojavlja na spletnem mestu Fireflier Lighting, lahko vključuje tehnične, tipografske ali fotografske napake. Fireflier Lighting ne jamči, da je kateri koli material na njeni spletni strani natančen, popoln ali aktualen. Fireflier Lighting lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni materiale, ki jih vsebuje njegovo spletno mesto. Vendar se Fireflier Lighting ne zavezuje, da bo posodabljal materiale.

6. Povezave

Fireflier Lighting ni pregledal vseh spletnih mest, povezanih s svojo internetno spletno stranjo, in ni odgovoren za vsebino katerega koli takega povezanega spletnega mesta. Vključitev katere koli povezave ne pomeni, da Fireflier Lighting potrdi spletno mesto. Uporabnik takšnega povezanega spletnega mesta je na lastno odgovornost uporabnika.

7. Pogoji uporabe spletnega mesta Spremembe

Fireflier Lighting lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni te pogoje uporabe za svojo spletno stran. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo takrat veljavne različice teh pogojev uporabe.

8. Veljavno pravo

Za vsak zahtevek, ki se nanaša na spletno mesto Fireflier Lighting, urejajo zakoni Ljudske republike Kitajske, ne glede na kolizijske določbe.

Splošni pogoji, ki veljajo za uporabo spletne strani.

Širite ljubezen
1
WhatsApp ali Wechat
Skenirajte kodo
Dobrodošli v Fireflierju
Živijo
Vam lahko pomagamo?
WhatsApp WeChat